Choď na obsah Choď na menu
 

S. G. Rotondo

LORETO – CASCIA – MONTE SANT ANGELO – FORLI - ASSISI

medju4-5.png

Termín: 23.4. - 29.4.2018

CENA: 329 €

CENA ZAHŔŇA:

Dopravu

●  autobusy sú vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD, CD

Ubytovanie s polpenziou 4x

● 3x S. G. Rotondo

● 1x Assisi

Poistenie

● Komplexné cestovné poistenie v zahraničí v poisťovni Wustenrot 

Technický a duchovný sprievodca

CENA NEZAHŔŇA:

● príplatok 10 € na poistenie pre osoby staršie ako 70 rokov (vrátane)

PROGRAM:

1. deň - 23.4.2018 - Pondelok

Odchod zo Slovenska:

● Autobus č.1 - trasa Prešov - Poprad - Ružomberok - Žilina - Trenčín - Trnava - Bratislava.

2. deň - 24.4.2018 - Utorok

● V ranných hodinách príchod do Forli - sv. Peregrín patrón nemocných na rakovinu. Krátka prestávka spojená s prehliadkou chrámu sv. Peregrína – sv. omša a pokračovanie v jazde do Assisi.

● Na obed príchod do Assisi, ubytovanie - obed - krátky oddych a prehliadka mesta. Návšteva San Damiano, baziliky sv. Kláry, námestie a rodný dom sv. Františka, bazilika sv. Františka.

3. deň - 25.4.2018 - Streda

Raňajky - prehliadka Porcinkuly a pokračovanie v jazde do Cascia - sv. Rita - talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi a pomocnica v nemožných situáciách a skúškach. Sv. omša, prehliadka kláštora, rodného domu sv. Rity a v prípade časovej rezervy aj výstup na pustovňu.

● Popoludní pokračovanie v ceste do S.G.Rotonda . Večer príchod do S.G.Rotonda - ubytovanie - večera.

4. deň - 26.4.2018 - Štvrtok

Raňajky - po raňajkách celodenný program v S.G.Rotondo - nová a stará bazilika p. Pia. V poobedňajších hodinách - krížová cesta - večera a nocľah.

5. deň - 27.4.2018 - Piatok

● Po raňajkách odchod do Monte Sant'Angelo - najstaršie pútnické miesto kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel - sv. omša v jaskyni sv. Michala archanjela a prehliadka Sanktuaria s. Michala Archanjela - sprievod a výklad + sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu) - osobné voľno.

● Po programe návrat do S.G.Rotonda - večera a náboženský program v bazilike, prehliadka súčasnej hrobky p. Pia. Vo večerných hodinách možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca - nocľah.

6. deň - 28.4.2018 - Sobota

● Po raňajkách pokračovanie v púti do Loreta.

● V poobedňajších hodinách príchod do Loreta - návšteva Domu sv. rodiny - požehnanie pre rodiny - sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko

7. deň - 29.4.2018 - Nedeľa

● V doobedňajších hodinách príchod na Slovensko.

Objednávka zájazdu