krakov.png

Krakov - Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Púť do Krakova pri príležitosti Nedele Božieho Milosrdenstva.

Termín:  24.4.2022

Cena:     20 €

Číslo zájazdu: 09/2022

Cena zahŕňa​
Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD

+ Technický a duchovný sprievodca

Program zájazdu
- 3:00 hod. odchod z Tulčíka po trase:
- Tulčík - Prešov - Sabinov - Lipany - Stará Ľubovňa - Krakov.
- 8:00 hod. príchod do Krakova
- sv. omša
- možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
- prehliadka Sanktuária Božieho Milosrdenstva

- 15:00 hod. Korunka Božieho Milosrdenstva

-  Korunke návrat na Slovensko

* CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.