top of page

15.4.2023 - 16.4.2023

vlastné stravovanie

darček od CK

25

Krakow - Nedeľa Božieho Milosrdenstva ( 2 dňova púť )

Cena zahŕňa​
✔️ Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD 

✔️ Technický a duchovný sprievodca

 

Cena nezahŕňa

❌ Cestovné poistenie (5 € na zájazd)

Prípadné vstupy do múzeí,  pamiatok..

Program zájazdu

1. deň - Sobota/ 15.4.2023

14:30 hod. - Nástupné miesto Tulčík
15:00 hod. 
- Nástupné miesto Prešov
15:30 hod. - Nástupné miesto Sabinov
15:45 hod. - Nástupné miesto
Lipany
17:15 hod. - Nástupné miesto Stará Ľubovňa
19:30 hod. - Príchod do Krakowa
20:00 hod. - Príhovor sestry s Kongregácie Božieho Milosrdenstva
od 21:00 hod. - možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia
                          -
 možnosť zúčastniť sa na celonočnej adorácii

 

2. deň -  Nedeľa/16.4.2023  
Nedeľa Božieho milosrdenstva pripadá v tomto roku na 16
. apríla. Všetkým, ktorí sa rozhodli putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ponúkame plán sv. omší na tento deň. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná 24 hodín (od 18.00 hod. v sobotu do 18.00 hod. v nedeľu).

0.00 hod. – sv. omša v bazilike

6.00 hod. - sv. omša v bazilike

8.00 hod. - sv. omša v bazilike

10.00 hod. – sv. omša pred bazilikou

12.30 hod. - sv. omša v bazilike

15.00 hod. - slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike

 

Po Korunke návrat na Slovensko.* Program Nedele Božieho Milosrdenstva môže byť ešte upravený po zverejnení oficiálneho programu.

Prihlasovací formulár

Základné údaje:

1. Osoba (zároveň objednávateľ)

bottom of page