09.JPG

Medžugorie - farská púť

Poďte spoločne s nami na toto výnimočné miesto v Bosne a Hercegovine, kde sa spája nebo so zemou, pozdraviť našu milovanú Gospu ...

Termín:  9.8. - 15.8.2022

Cena:     250 €

Cena zahŕňa​
Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD (deti do 5 rokov ZADARMO / deti do 12 rokov zľava 65 €)

+ Ubytovanie (4x) - 2,3 posteľové izby sú vybavené sprchou, toaletou a klimatizáciou

Polpenzia (raňajky + obedy) - 4x

+ Poplatok za tlmočenie - (na preklad je potrebné rádio/mobil s FM frekvenciou)

+ Technický a duchovný sprievodca

+ Cestovné poistenie

Možné príplatky

- Príplatok za samostatnú (1 lôžkovú) izbu = 10€ / deň

Program zájazdu
1 deň: Odchod zo Slovenska
Odchod zo Slovenska po trase:
- Tulčík - Prešov - Košice

2 deň: Príchod Medžugorie
ZMENA! Vzhľadom na to, že to aktuálna pandemická situácia dovoľuje, tak plánujeme celodenný pobyt na Makarskej riviere, spojený so sv. omšou na Vepriciach.
Po 9 hodinovej prestávke pokračovanie v ceste do Medžugoria - ubytovanie, v prípade záujmu večera a večerný duchovný program.

3 - 5 deň: Program v Medžugorií
Tradičný program v priebehu pobytu:
- výstup na horu zjavenia "Podbrdo"
- krížová cesta na kopci "Križevac"
- návšteva hrobu pátra Slávka Barbariča a sochy zmrtvýchvstalého Krista
- návšteva komunity Cenacolo
- návšteva Patrica a Nancy a ich svedectvo
- stretnutie a svedectvo Terezky zo spoločenstva Svetlo Máriino

6 deň: Odchod z Medžugoria
ZMENA! Po raňajkách presun na Makarskú rivieru - sv. omša, 9 hodinová prestávka pri mori a pokračovanie v ceste na Slovensko.
7 deň: Príchod na Slovensko
V ranných hodinách príchod na Slovensko.

* CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.