top of page
Medžugorie Seminár modlitby, pôstu a mlčania (8 dňová púť )

Seminár pôstu, modlitby a mlčania je príležitosť pre všetkých, ktorí majú túžbu prehĺbiť svoj duchovný život v duchu posolstiev Panny Márie. Semináre začal organizovať fra Slavko Barbarić ako odpoveď na Máriino pozvanie: " Drahé deti, modlite sa  a postite sa srdcom.“

10.02.2024 - 17.02.2024

5x pôstna strava

darček od CK

290

Cena zahŕňa​

✔️ Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD
✔️ Ubytovanie s pôstnou stravou a poplatok za seminár

✔️ Poplatok za tlmočenie - na preklad je potrebné rádio/mobil s FM frekvenciou)

✔️ Miestna daň

✔️ Technický a duchovný sprievodca ​

✔️ Poistenie proti úpadku CK (insolventnosť)

Cena nezahŕňa

❌ Cestovné poistenie v poisťovni UNION - 24 € / pobyt

❌ Obed v deň príchodu

Trasa: 

➜ Tulčík - Prešov - Levoča - Poprad - Ružomberok - Žilina - Zamarovce - Piešťany - Zeleneč -  Bratislava.

* Trasa sa môže meniť podľa zloženia pútnikov.

Program zájazdu

1 deň: Odchod zo Slovenska.
Odchod zo Slovenska.


2 deň: Príchod Medžugorie

Na obed príchod do Medžugoria, v prípade záujmu obed a následné ubytovanie v Domus Pacis, kde sa bude konať seminár.

- 17:00 - 20:00 - modlitbový program v kostole.

- po modlitbovom programe spoločná večera


3 - 6 deň: Program v Medžugorií
Tradičný program v priebehu pobytu:
- 07:00 - spoločná ranná modlitba
- 08:00 - raňajky (chlieb, čaj)
- 09:00 - prednáška
- 10:00 - prestávka
- 12:00 - spoločná modlitba a obed
- 13:00 - voľný čas, oddych, osobná modlitba
- 15:00 - prednáška, voľno
- 17:00 - modlitbový program v kostole.
- 19:00 - večera


V priebehu  celého seminára je možnosť adorácie a je organizovaný výstup na Križevac a Podbrdo. Seminár vedie a prednáša vždy jeden z františkánov farnosti Medžugorie.

 

7 deň: Odchod z Medžugoria

V poobedňajších hodinách odchod na Slovensko.


8 deň: Príchod na Slovensko
V ranných hodinách príchod na Slovensko.
 
* Sprievodca
 CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Prihlasovací formulár

Základné údaje:

1. Osoba (zároveň objednávateľ)

bottom of page