top of page

4.3.2023 - 11.3.2023

5x pôstna strava

darček od CK

280

Medžugorie - Seminár modlitby, pôstu a mlčania ( 8 dňova púť )

Seminár pôstu, modlitby a mlčania je príležitosť pre všetkých, ktorí majú túžbu prehĺbiť svoj duchovný život v duchu posolstiev Panny Márie.

Semináre začal organizovať fra Slavko Barbarić ako odpoveď na Máriino pozvanie: "

Drahé deti, modlite sa  a postite sa srdcom.“

Cena zahŕňa​
✔️ Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou

✔️ Ubytovanie s pôstnou stravou a poplatok za seminár

✔️ Poplatok za tlmočenie - na preklad je potrebné rádio/mobil s FM frekvenciou

✔️ Miestna daň

✔️ Technický a duchovný sprievodca

Cena nezahŕňa

❌ Cestovné poistenie - 18 € / pobyt

Obed v deň príchodu

Trasa: 
➜ Tulčík - Prešov - Levoča - Poprad - Ružomberok - Žilina - Zamarovce - Piešťany - Zeleneč -  Bratislava.
* Trasa sa môže meniť podľa zloženia pútnikov.

Program zájazdu
1 deň: Odchod zo Slovenska
Odchod zo Slovenska.
2 deň: Príchod Medžugorie
Na obed príchod do Medžugoria, v prípade záujm
u obed a následné ubytovanie v Domus Pacis, kde sa bude konať seminár.
- 17:00 - 20:00 - modlitbový program v kostole.
3 - 6 deň: Program v Medžugorií
Tradičný program v priebehu pobytu:

- 07:00 - spoločná ranná modlitba
- 08:00 - raňajky (chlieb, čaj)
- 09:00 - prednáška
- 10:00 - prestávka
- 12:00 - spoločná modlitba a obed
- 13:00 - voľný čas, oddych, osobná modlitba
- 15:00 - prednáška, voľno
- 17:00 - modlitbový program v kostole.
- 19:00 - večera

V priebehu  celého seminára je možnosť adorácie a je organizovaný výstup na Križevac a Podbrdo. Seminár vedie a prednáša vždy jeden z františkánov farnosti Medžugorie.
7 deň: Odchod z Medžugoria
V poobedňajších hodinách odchod na Slovensko.
8 deň: Príchod na Slovensko
V ranných hodinách príchod na Slovensko.


* CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.

bottom of page