top of page
sp1.jpg

Medžugorie - seminár pôstu

Seminár pôstu, modlitby a mlčania je príležitosť pre všetkých, ktorí majú túžbu prehĺbiť svoj duchovný život v duchu posolstiev Panny Márie.

Semináre začal organizovať fra Slavko Barbarić ako odpoveď na Máriino pozvanie: "

Drahé deti, modlite sa  a postite sa srdcom.“

Termín:  5.3.2022 - 12.3.2022

Cena:     225 €

Číslo zájazdu: 03/2022

Cena zahŕňa​
Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD

+ Poplatok za seminár (5x) - v mieste konania semináru
+
Ubytovanie s pôstnou stravou (5x) - v mieste konania semináru

+ Technický a duchovný sprievodca

Možné príplatky

- Cestovné poistenie - 2€ / osoba na deň

Program zájazdu
1 deň: Odchod zo Slovenska
Odchod zo Slovenska po trase:
- Tulčík - Prešov - Košice.

2 deň: Príchod Medžugorie
- Na obed príchod do Medžugoria, v prípade záujmu obed a následné ubytovanie v Domus Pacis, kde sa bude konať seminár.
- 17:00 - 20:00 - modlitbový program v kostole.

3 - 6 deň: Program v Medžugorií
Tradičný program v priebehu pobytu:
- 07:00 - spoločná ranná modlitba
- 08:00 - raňajky (chliev, čaj) v tichosti pri počúvaní meditatívnej hudby
- 09:00 - prednáška
- 10:00 - prestávka
- 12:00 - spoločná modlitba
- 13:00 - voľný čas, oddych, osobná modlitba
- 15:00 - prednáška, voľno
- 17:00 - 20:00 - modlitbový program v kostole.
V priebehu  celého seminára je možnosť adorácie a je organizovaný výstup na Križevac a Podbrdo.
Seminár vedie a prednáša vždy jeden z františkánov farnosti Medžugorie.

7 deň: Odchod z Medžugoria
- V poobedňajších hodinách odchod na Slovensko.
8 deň: Príchod na Slovensko
V ranných hodinách príchod na Slovensko.

* CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.

bottom of page