top of page
Paríž Lisieux - Ars - Nevers - Mont St. Michel (8 dňová púť )

Potulky Francúzskom po výnimočných pútnických miestach, po stopách veľkých svätých a orodovníkov. Sv. Ján Maria Vianney, ktorý zasial lásku k Bohu v malebnej dedinke, ktorá sa rozšírili do celého sveta a pretrváva dodnes. Sv. Mária Alacoque, rehoľníčka a mystička s veľkou úctou k Božskému srdcu, pozdravíme sv Bernadetu v Nevers, Sv. Terezku z Lisieux, učiteľka cirkvi, ktorá vedela, že aj mále zrieknutie ma obrovskú hodnotu v Ježišových očiach. Sv. Michal Archanjel, ktorý sa zjavil na vrchu Mont Saint Michel - rozprávkovom ostrove s tajomným opáctvom. Putovanie zakončíme v Paríži, ktorý je nielen mestom lásky, módy, nádherných pamiatok, ale aj miestom spojeným so sv. Katarínou Laboure a sv. Vincentom de Paul...

09.04.2024 - 16.04.2024

4x raňajky + 1x večera

darček od CK

560

Cena zahŕňa​

✔️ Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD

✔️ Ubytovanie (4x) - 2, 3 a 4 posteľové izby sú vybavené sprchou, toaletou

✔️ Raňajky (4x), večera (1x)

✔️ Miestna daň

✔️ Technický a duchovný sprievodca

✔️ Poistenie proti úpadku CK (insolventnosť)

🔹 Deti do 10 rokov zľava 150 €

Cena nezahŕňa

❌ Cestovné poistenie - 24 € / pobyt

❌ Audiorádio na sprevádzanie s vlastnou frekvenciou - 5 € / pobyt

❌ Prípadné vstupy do múzeí,  pamiatok, Eifelovu vežu atď.

❌ Mestská doprava v Paríži

❌ Možnosť dokúpenia stravy počas programu (Lisieux, Paríž)

Trasa: 

➜ Tulčík - Prešov - Levoča - Poprad - Ružomberok - Žilina - Zamarovce - Piešťany - Zeleneč -  Bratislava.

* Trasa sa môže meniť podľa zloženia pútnikov.

Program zájazdu

1 deň: odchod zo Slovenska

Odchod v ranných hodinách z Prešova a nočný presun cez Rakúsko do Francúzska s pravidelnými prestávkami počas jazdy.

2 deň: Príchod do Ars 

V doobedňajších hodinách príchod do Arsu - kde pôsobil svätý kňaz Ján Mária Vianney, patrón kňazov. Ubytovanie, sv. omša a duchovný program, večera.

3 deň: Paray le Monial - Nevers 

Po raňajkách presun do Paray le Monial, krátka prehliadka pútnického miesta, kde je v kaplnke zjavenia v presklenej truhle Margita - Mária Alocoque, apoštolka Najsvätejšieho Srdca - rehoľníčka a stigmatizovaná mystička. Ďalej pokračovanie v ceste do Nevers, kde bude sv. omša, návšteva hrobu sv. Bernadety, ktorej sa zjavila Panna Mária v Lurdoch a pokračovanie v jazde - nočný prejazd na ostrov sv. Michaela.

4 deň: Mont Saint Michel a Lisieux 

Mont Saint Michel  – miesto zjavenia sv. Michala Archanjela, starobylé opatstvo na ostrove, ktorý v čase prílivu je odrezaný od pevniny /9 hodinová prestávka/ a pokračovanie v jazde do Lisieux – návšteva karmelitánskeho kláštora, kde sa v kaplnke nachádza hrob sv. Terezky Ježiškovej, sv. omša. V roku 1954 bola postavená bazilika sv. Terezky – jedna z najznámejších chrámov postavených v 20 . storočí. Ubytovanie.

5 deň: Paríž 

Po raňajkách presun do Paríža – Rue du Bac – Kláštor sv.  Vincenta s kaplnkou Zázračnej medaily kde je vystavené neporušené telo Kataríny Labouré  , kostol sv. Vincenta de Paul s jeho telesnými pozostatkami. Ubytovanie

6 deň: Paríž 

Po raňajkách celodenný program v Paríži , prehliadka mesta – Champs Elysees, Víťazný oblúk, možnosť výstupu na Eiffelovu vežu, návšteva baziliky Sacré Coeur - Bazilika sv. Srdca, druhý najvyšší bod v Paríži.  Návšteva kostola La Madeleine, kde pôsobí slovenská katolícka misia. Ubytovanie.

7 deň: Presun z Paríža na Slovensko 

Po raňajkách sv. omša a presun na Slovensko.​

8 deň: Príchod Slovensko 

V doobedňajších hodinách príchod na Slovensko.* Sprievodca CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Prihlasovací formulár

Základné údaje:

1. Osoba (zároveň objednávateľ)

bottom of page