top of page
rím foto.jpg

Rím - Ďakovná púť Slovákov

Púť pri príležitosti poďakovania Sv. Otcovi za návštevu Slovenska.

Termín:  27.4. - 2.5.2022

Cena:     335 €

Cena zahŕňa​
Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD 

+ Ubytovanie s polpenziou - 3x

+ Technický a duchovný sprievodca

Cena nezahŕňa

- Mestská taxa v Ríme

- Lístok do metra: (2€/100 minút)

Možné príplatky

- Cestovné poistenie - 2€ / osoba na deň

Program zájazdu
1 deň: Odchod zo Slovenska
Odchod zo Slovenska po trasách:
- Tulčík - Prešov - Levoča - Poprad - Ružomberok - Žilina - Zamarovce - Piešťany - Zeleneč -  Bratislava.

2 deň
V ranných hodinách príchod do Assisi, prehliadka mesta, Návšteva San Damiano, baziliky sv. Kláry, námestie a rodný dom sv. Františka, bazilika sv. Františka. V popoludňajších hodinách pokračovanie v ceste do Ríma, večera a nocľah.

3. deň
Po raňajkách celodenná prehliadka Ríma. Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore, Lateránskej baziliky a Svätých schodov, Baziliky sv. Klementa, Koloseum. Po návrate na hotel večera a nocľah.
4. deň
Po raňajkách presun do Vatikánu kde sa o 12:00 hod. zúčastníme audiencie  Slovákov u Svätého Otca Františka. O 14:00 hod. slávenie sv. omše so slovenskými biskupmi v Bazilike sv. Petra. Po programe prehliadka Ríma, osobné voľno večera a nocľah.
5. deň
Po raňajkách prehliadka Baziliky sv. Pavla za hradbami, Španielske námestie, Fontána di Trevi a Pantheon. Na poludnie modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom. Následne svätá omša so slovenskými biskupmi. V popoludňajších odchod na Slovensko.
8 deň: Príchod na Slovensko
Vo večerných hodinách príchod na Slovensko.

* CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.

bottom of page