top of page
IMG_6111_edited_edited_edited.png

San Giovanni Rotondo
Forli - Assisi - Cascia - Roccaporena - Loreto - Monte sant´Angelo - Lanciano

Nádherné talianské pútne miesta, veľkí svätci a orodovníci, mestá, ktoré dýchajú históriou, nezameniteľná gastronómia a kultúra. Taliansko si zamilujete na prvý pohľad.

Termín:  28.3. - 3.4.2022

Cena:     399 €

Číslo zájazdu: 99/2022

Cena zahŕňa​

+ Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD

+ 4x ubytovanie s polpenziou - 2, 3 posteľové izby

+ Technický a duchovný sprievodca

+ Cestovné poistenie - 2€ / osoba na deň

Program zájazdu

1 deň: Odchod zo Slovenska

Odchod zo Slovenska po trase: Tulčík - Prešov - Levoča - Poprad - Ružomberok - Žilina - Pov. Bystrica - Zamarovce - Piešťany - Zeleneč -  Bratislava.

2 deň: Príchod do Assisi

V ranných hodinách príchod do Forli - sv. Peregrín patrón nemocných na rakovinu. Krátka prestávka spojená s prehliadkou chrámu sv. Peregrína – sv. omša a pokračovanie v jazde do Assisi.

Na obed príchod do Assisi, ubytovanie - obed - krátky oddych a prehliadka mesta. Návšteva San Damiano, baziliky sv. Kláry, námestie a rodný dom sv. Františka, bazilika sv. Františka.

3 deň: Rodisko sv. Rity a večerný príchod do S.G.Rotonda

Raňajky - prehliadka Porcinkuly a pokračovanie v jazde do Cascia - sv. Rita - talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi a pomocnica v nemožných situáciách a skúškach. Sv. omša, prehliadka kláštora, rodného domu sv. Rity a v prípade časovej rezervy aj výstup na pustovňu.

Popoludní pokračovanie v ceste do S.G.Rotonda . Večer príchod do S.G.Rotonda - ubytovanie - večera.

4 deň: Program San Giovanni Rotondo

Po raňajkách celodenný program v S.G.Rotondo - nová a stará bazilika p. Pia, návšteva nemocnice, ktorú postavil p. Pio a návšteva miesta, kde dostal stigmy. Večer modlitba sv. ruženca pri hrobe p. Pia.

Ubytovanie + večera.

5 deň: Monte Sant Angelo, sv. Michal Archanjel

Po raňajkách odchod do Monte Sant'Angelo - najstaršie pútnické miesto kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel - sv. omša v jaskyni sv. Michala archanjela a prehliadka Sanktuaria sv. Michala Archanjela - sprievod a výklad + sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu) - osobné voľno.

Po programe návrat do S.G.Rotonda - večera a náboženský program v bazilike, prehliadka súčasnej hrobky p. Pia. Vo večerných hodinách možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca - nocľah.

6 deň: Príchod Loreto - Dom sv. rodiny

Po raňajkách pokračovanie v púti do Loreta, s krátkou zastávkou v Lanciane, kde sa stal Eucharistický zázrak. V poobedňajších hodinách príchod do Loreta - návšteva Domu sv. rodiny - požehnanie pre rodiny - sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko.

7 deň: Príchod Slovensko

V doobedňajších hodinách príchod na Slovensko.

* CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.

bottom of page