top of page

14.4.2023 - 21.4.2023

5x polpenzia

465

S.G.Rotondo Padova - Assisi

 Padova - Assisi - Cascia - Roccaporena - Monte sant´Angelo - Lanciano - Loreto

...Nádherné talianské pútne miesta, po stopách veľkých svätcov a orodovníkov ako sv. Páter Pio, sv. František a Klára, sv. Rita a sv. Michal Archanjel, mestá, ktoré dýchajú históriou, nezameniteľná gastronómia a kultúra. Taliansko si zamilujete na prvý pohľad...

Cena zahŕňa​
✔️ Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD 

✔️ Ubytovanie (5x) - 2, 3 a 4 posteľové izby sú vybavené sprchou, toaletou

✔️ Polpenzia (5x raňajky + 5x večera

✔️ Miestna daň

✔️ Technický a duchovný sprievodca

📌 Deti do 10 rokov zľava 150 €  

Cena nezahŕňa

❌ Cestovné poistenie - 18 € / pobyt

Trasa: 
➜ Tulčík - Snina - Michalovce - Prešov - Košice


* Trasa sa môže meniť podľa zloženia pútnikov.

Program zájazdu

1 deň: Odchod zo Slovenska

Odchod zo Slovenska.

2 deň: Príchod do Padovej

V ranných hodinách príchod do Padovej - 9 hodinová bezpečnostná prestávka. Návšteva Baziliky sv. Antona Paduánskeho, opátstvo sv. Justíny, kde sa nachádzajú relikvie evanjelistu sv. Lukáša. Navštívime aj sanktuárium sv. Leopolda Mandica - patróna spovedníkov, kde je vystavené jeho sv. telo. Vo večerných hodinách príchod do Assisi, večera a ubytovanie.

3 deň: Assisi

Raňajky - prehliadka Porcinkuly, návšteva San Damiano, miesto kde k sv. Františkovi prehovoril Kristus z kríža. Pokračovanie do baziliky sv. Kláry, námestie sv. Kláry a rodný dom sv. Františka. Krátka zastávka pri hrobe bl. Carla Acutisa. Prehliadku ukončíme v bazilika sv. Františka. Večera a ubytovanie.

4 deň: Cascia a Rocaporena

Po raňajkách presun do Cascie - kláštor kde pôsobila sv. Rita - talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi a pomocnica v nemožných situáciách. Krátky presun do Rocaporeny - rodiska sv. Rity. Sv. omša, , rodný dom sv. Rity, kostol kde sa zosobášila sv. Rity a kde sú pochované jej deti. Popoludní pokračovanie v ceste do S.G.Rotonda . Večer príchod do S.G.Rotonda - ubytovanie - večera.

5 deň: Program San Giovanni Rotondo

Po raňajkách celodenný program v S.G.Rotondo - nová a stará bazilika p. Pia, prehliadka kláštora, cely p. Pia a miesta, kde dostal znaky Pána - stigmy. Večerná modlidba sv. ruženca pri hrobe p. Pia. Ubytovanie + večera.

6 deň: Monte Sant Angelo, sv. Michal Archanjel

Po raňajkách odchod do Monte Sant'Angelo - najstaršie pútnické miesto kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel - sv. omša v jaskyni sv. Michala archanjela a prehliadka Sanktuaria sv. Michala Archanjela - sprievod a výklad + sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu) - osobné voľno.

Po programe návrat do S.G.Rotonda - večera a náboženský program v bazilike, prehliadka súčasnej hrobky p. Pia. Vo večerných hodinách možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca - nocľah.

7 deň: Príchod Loreto - Dom sv. rodiny

Po raňajkách pokračovanie do Loreta, s krátkou zastávkou v Lancianekde sa stal Eucharistický zázrak. V poobedňajších hodinách príchod do Loreta - návšteva Domu sv. rodiny - požehnanie pre rodiny - sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko.

8 deň: Príchod Slovensko

V doobedňajších hodinách príchod na Slovensko.

* CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Prihlasovací formulár

Základné údaje:

arrow&v

1. Osoba (zároveň objednávateľ)

bottom of page