top of page

23.3.2023 - 30.3.2023

4x ubytovanie + raňajky

darček od CK

525

Paríž - Lisieux - Ars - Nevers - Mont St. Michel ( 8dňova púť )

Potulky Francúzskom po výnimočných pútnických miestach, po stopách veľkých svätých a orodovníkov. Sv. Ján Maria Vianney, ktorý zasial lásku k Bohu v malebnej dedinke, ktorá sa rozšírili do celého sveta a pretrváva dodnes. Sv. Mária Alacoque, rehoľníčka a mystička s veľkou úctou k Božskému srdcu, pozdravíme sv Bernadetu v Nevers, Sv. Terezku z Lisieux, učiteľka cirkvi, ktorá vedela, že aj mále zrieknutie ma obrovskú hodnotu v Ježišových očiach. Sv. Michal Archanjel, ktorý sa zjavil na vrchu Mont Saint Michel - rozprávkovom ostrove s tajomným opáctvom. Putovanie zakončíme v Paríži, ktorý je nielen mestom lásky, módy, nádherných pamiatok, ale aj miestom spojeným so sv. Katarínou Laboure a sv. Vincentom de Paul...

Cena zahŕňa​
✔️ Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD 

✔️ Ubytovanie (4x)  - 2, 3 a 4 posteľové izby sú vybavené sprchou a toaletou

✔️ Raňajky (4x), večera (1x) 

✔️ Technický a duchovný sprievodca

✔️ audiorádio na preklad (Paríž)

✔️ Miestna daň

📌 Deti do 10 rokov zľava 150 € 

Cena nezahŕňa

❌ Cestovné poistenie - 18 € / pobyt

Prípadné vstupy do múzeí,  pamiatok, Eifelovu vežu atď.

Mestská doprava v Paríži

Možnosť dokúpenia stravy počas programu (Lisieux, Paríž)

Trasa: 
➜ Tulčík - Prešov - Levoča - Poprad - Ružomberok - Žilina - Zamarovce - Piešťany - Zeleneč -  Bratislava.
* Trasa sa môže meniť podľa zloženia pútnikov.

Program zájazdu

1 deň: odchod zo Slovenska - 23/03 štvrtok

Odchod v ranných hodinách z Prešova a nočný presun cez Rakúsko do Francúzska s pravidelnými prestávkami počas jazdy.

2 deň: Príchod do Ars - 24/03 piatok

V doobedňajších hodinách príchod do Arsu - kde pôsobil svätý kňaz Ján Mária Vianney, patrón kňazov. Ubytovanie, sv. omša a duchovný program, večera.

3 deň: Paray le Monial - Nevers - 25/03 sobota

Po raňajkách presun do Paray le Monial, krátka prehliadka pútnického miesta, kde je v kaplnke zjavenia v presklenej truhle Margita - Mária Alocoque, apoštolka Najsvätejšieho Srdca - rehoľníčka a stigmatizovaná mystička. Ďalej pokračovanie v ceste do Nevers, kde bude sv. omša, návšteva hrobu sv. Bernadety, ktorej sa zjavila Panna Mária v Lurdoch a pokračovanie v jazde - nočný prejazd na ostrov sv. Michaela.

4 deň: Mont Saint Michel a Lisieux - 26/03 nedeľa

Mont Saint Michel  – miesto zjavenia sv. Michala Archanjela, starobylé opatstvo na ostrove, ktorý v čase prílivu je odrezaný od pevniny /9 hodinová prestávka/ a pokračovanie v jazde do Lisieux – návšteva karmelitánskeho kláštora, kde sa v kaplnke nachádza hrob sv. Terezky Ježiškovej, sv. omša. V roku 1954 bola postavená bazilika sv. Terezky – jedna z najznámejších chrámov postavených v 20 . storočí. Ubytovanie.

5 deň: Paríž - 27/03 pondelok

Po raňajkách presun do Paríža – Rue du Bac – Kláštor sv.  Vincenta s kaplnkou Zázračnej medaily kde je vystavené neporušené telo Kataríny Labouré  , kostol sv. Vincenta de Paul s jeho telesnými pozostatkami. Ubytovanie

6 deň: Paríž - 28/03 utorok

Po raňajkách celodenný program v Paríži , prehliadka mesta – Champs Elysees, Víťazný oblúk, možnosť výstupu na Eiffelovu vežu, návšteva baziliky Sacré Coeur - Bazilika sv. Srdca, druhý najvyšší bod v Paríži.  Návšteva kostola La Madeleine, kde pôsobí slovenská katolícka misia. Ubytovanie.

7 deň: Presun z Paríža na Slovensko - 29/03 streda

Po raňajkách sv. omša a presun na Slovensko.

8 deň: Príchod Slovensko - 30/03 štvrtok

V doobedňajších hodinách príchod na Slovensko.* CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Prihlasovací formulár

Základné údaje:

1. Osoba (zároveň objednávateľ)

bottom of page