top of page
 • Potrebujem do Medžugoria cestovný pas?
  Podľa aktuálnych informácií k 30. 11. 2023 stačí na cestovanie do Bosny a Hercegoviny platný občiansky preukaz.
 • Vyžaduje Bosna a Hercegovina negatívny test na COVID 19?
  Rada ministrov Bosny a Hercegovina rozhodla dňa 26. mája 2022 o zrušení všetkých obmedzení pri vstupe do krajiny v súvislosti s pandémiou COVID-19.
 • Ako je to so zastávkou pri mori?
  V letných mesiacoch robíme pravidelnú 9h prestávku pri mori, spojenú so sv. omšou na chorvátskom pútnickom mieste Vepric.
 • Je možnosť nejakých fakultatívnych výletov počas púte do Medžugoria?
  Áno, počas našich pútí do Medžugoria je možnosť fakultatívnych výletov, o ktorých Vás veľmi radi poinformujú naši sprievodcovia.
bottom of page