top of page

Informácie a tlačivá potrebné k cestovaniu maloletého dieťaťa do zahraničia nájdete na nasledujúcej stránke
Ministerstva zahraničných vecí:

bottom of page