top of page
S.G.Rotondo a Pompeje ( 8 dňová púť )

...Nádherné talianské pútne miesta, po stopách veľkých svätcov a orodovníkov ako sv. Páter Pio, sv. František a Klára, sv. Rita, sv. Michal Archanjel a sv. Peregrín, mestá, ktoré dýchajú históriou, nezameniteľná gastronómia a kultúra. Taliansko si zamilujete na prvý pohľad...

21.09.2024 - 28.09.2024

5x polpenzia

darček od CK

510

Cena zahŕňa​

✔️ Dopravu - autobusy vybavené klimatizáciou, WC, barom, DVD

✔️ Ubytovanie (5x) - 2, 3 a 4 posteľové izby sú vybavené sprchou, toaletou

✔️ Polpenzia (5x raňajky + 5x obedy)

✔️ Miestna daň

✔️ Technický a duchovný sprievodca

✔️ Poistenie proti úpadku CK (insolventnosť)

🔹 Deti do 10 rokov zľava 150 €

Cena nezahŕňa

❌ Cestovné poistenie v poisťovni UNION - 24 € / pobyt

❌ Audiorádio na sprevádzanie s vlastnou frekvenciou - 5 € / pobyt

Trasa: 

➜ Tulčík - Prešov - Levoča - Poprad - Ružomberok - Žilina - Zamarovce - Piešťany - Zeleneč -  Bratislava.

* Trasa sa môže meniť podľa zloženia pútnikov.

Program zájazdu

1 deň:  Odchod zo Slovenska

Odchod zo Slovenska. ​

2 deň: Príchod do Assisi

V ranných hodinách príchod do Forli - sv. Peregrín patrón nemocných na rakovinu. Krátka prestávka spojená s prehliadkou chrámu sv. Peregrína – sv. omša a pokračovanie v jazde do Assisi. Na obed príchod do Assisi, ubytovanie - obed - krátky oddych a prehliadka mesta. Návšteva San Damiano, baziliky sv. Kláry, námestie a rodný dom sv. Františka, bazilika sv. Františka. ​

3 deň: Rodisko sv. Rity a večerný príchod do S.G.Rotonda

Raňajky - prehliadka Porcinkuly a pokračovanie v jazde do Cascia - sv. Rita - talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi a pomocnica v nemožných situáciách a skúškach. Sv. omša, prehliadka kláštora, rodného domu sv. Rity a v prípade časovej rezervy aj výstup na pustovňu. Popoludní pokračovanie v ceste do S.G.Rotonda . Večer príchod do S.G.Rotonda - ubytovanie - večera. ​

4 deň: Program San Giovanni Rotondo

Po raňajkách celodenný program v S.G.Rotondo - nová a stará bazilika p. Pia, návšteva kláštora kde strávil sv. Páter Pio posledných 50 rokov, miesto, kde dostal stigmy. Večer modlitba sv. ruženca pri hrobe p. Pia. Ubytovanie + večera

5 deň: Návšteva Pompeji

Po raňajkách presun autobusom do Pietrelčiny, kde sa narodil p. Pio, návšteva kostola kde bol pokrstený a kde vyrastal. Ďalej pokračovanie v ceste do Pompeji - celodenný duchovný program. Návšteva baziliky Panny Márie Ružencovej a ďalších pamätihodností. Večer návrat do S.G.Rotonda - večera + nocľah. ​

6 deň: Monte Sant Angelo, sv. Michal Archanjel

Po raňajkách odchod do Monte Sant'Angelo - najstaršie pútnické miesto kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel - sv. omša v jaskyni sv. Michala archanjela a prehliadka Sanktuaria sv. Michala Archanjela - sprievod a výklad + sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu) - osobné voľno. Po programe návrat do S.G.Rotonda - večera a náboženský program v bazilike, prehliadka súčasnej hrobky p. Pia. Vo večerných hodinách možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca - nocľah. ​

7 deň: Príchod Loreto - Dom sv. rodiny

Po raňajkách pokračovanie v púti do Loreta, s krátkou zastávkou v Lanciane, kde sa stal Eucharistický zázrak. V poobedňajších hodinách príchod do Loreta - návšteva Domu sv. rodiny - požehnanie pre rodiny - sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko. ​

 

8 deň: Príchod Slovensko

V doobedňajších hodinách príchod na Slovensko.

 

* Sprievodca CK si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Prihlasovací formulár

Základné údaje:

1. Osoba (zároveň objednávateľ)

bottom of page